KURUMSAL PRENSİPLERİMİZ

Sürdürülebilir ve sorumlu kurumsal kurallar, değerlerimiz ve ilkelerimizle doğrudan ilişkilidir. İş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza saygıyla yaklaşırken, çevreyi korurken ve sosyal olarak bağlı kalırken ekonomik açıdan başarılı davranmak, kurumsal felsefemizin temel taşlarıdır. Değerlerimiz, eylemlerimizin temelini oluşturur ve kim olduğumuzu tanımlar. Aşağıdaki değerler ve ilkeler, kararlarımızı hangi esaslarda aldığımızı değerlendirmemize yardımcı olur.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KATMA DEĞER.

Buna özellikle, çevre dostu koşullarda ve adil çalışma şartları altında ekolojik ayak izinin azaltılmasıyla üretilmiş yüksek kaliteli ürünler dahildir.

Özellikle, sürdürülebilir değer oluşturmayı şu şekilde anlıyoruz:

 • Karlı ve uzun vadeli yönetim

 • Ekonomik riskleri mümkün olduğunca azaltma

 • Firmamız için sürekli gelişim

 • Firmanın geleceğini garanti altına alma

 • Ortaklarımızla sürdürülebilir ve sürekli büyüme

 • Uzun vadeli iş ortaklarıyla gerçekleştirilen temel iş faaliyetleri

MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERİMİZLE İLGİLENME.

Firmamız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle saygılı bir etkileşim sağlamaktadır. Bu, kişinin bir bütün olarak kültürü, düşünceleri, çalışmaları ve davranışları hakkında olumlu bir değerlendirme anlamına gelir.

Müşterilere ve tedarikçilere yönelik davranış, saygı ve bütünlükle karakterize edilir.

 • Birbirimizle saygılı ve işbirlikçi etkileşim

 • Çalışanlarımızın hizmet odaklılığı

 • Çözüm odaklı işbirliği

 • Yetkili çalışanlar

 • Pazar odaklı fiyatlar

 • Şeffaflık

ÇALIŞANLARIMIZLA İLGİLENME.

Şirket çalışanları olarak birbirimize saygı ve dürüstlük çerçevesi içerisinde yaklaşmaktayız. Çalışanlarımızı yaptıkları işin olası sonuçlarına karşı sorumluluk almaya ve ayrıca olaylara ve kendilerine karşı eleştirel bakabilmeye teşvik etmekteyiz. Bu becerilerin ve aynı zamanda şirketimizin de gelişmesi için her çalışanımıza güven duyuyor ve en iyi şekilde çalışabilmeleri için onlara bireysel ve güvenli bir çalışma alanı sunuyor ve gerekli zamanlarda hatalarını tolere ediyoruz.

Memnun çalışanlar, memnun müşteriler demektir.

 • Saygılı ve işbirlikçi etkileşim

 • Kalıcı işler

 • Geçici işten feragat

 • Şeffaf iletişim

 • Devam eden yetkinlik arttırımı

 • Eşit fırsatlara saygı

 • Çalışanlarımızın proseslere dahil edilmesi

 • İş sağlığı ve güvenliğine uyma

 • Adil ve motive edici maaşlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ.

Sağlam bir iş sağlığı ve güvenliği ortamı, bizim için bir tesadüf değil, sistematik ve tutarlı bir eylemin sonucudur. Çalışanlarımızı iş yerindeki tehlikelerden koruyoruz ve sağlığı teşvik edici önlemleri destekliyoruz.

İş sağlığının bizim için detaylı anlamı:

 • İş sağlığı ve güvenliğine değer zinciri dahilinde uyma

 • Tedarikçilerimizi uygun denetimlerle izleme

 • Çalışanlarımız için sağlık ve koruma programları

 • Ergonomik çalışma alanları

YASALARA UYGUNLUK.

Firmamız için, çalışanlarının her zaman etik ve yasalara uygun davranması çok önemlidir. Yasal uyumluluk, rekabetle mücadele, şirket bilgileriyle ilgilenme, ayrımcılıkla mücadele, çıkar çatışmaları veya yolsuzlukla mücadele gibi konular başlıca öncelikler arasında yer almaktadır.

Kusursuz davranış

 • Yasalara ve düzenleyici gerekliliklere uygunluk

 • Uygunsuz durumlar için şeffaf raporlama ve iletişim

 • Firmamızın itibarı

 • Adil rekabete saygı

 • Gizli bilgiler ve veri korumasıyla uyumluluk

 • Genel Eşit Muamele Yasası’na saygı

 • Değer zinciri boyunca çocukların ve zorla çalıştırmanın yasaklanması

 • İnsanlık değerlerine saygı

KALİTE.

Biz kaliteyi, müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermekten öte görüyor ve ISO 9001’i verimliliği ve memnuniyeti arttırmak, maliyetleri düşürmek, hataları en aza indirmek ve kaynakları korumak amacıyla ürünlerimizi, iş süreçlerimizi, servislerimizi ve çalışma şartlarımızı sürekli geliştirmek için bir hedef olarak görüyoruz.

Detaylarıyla kalite yönetimi

 • Şikayetleri sistematik bir şekilde ele alma yoluyla geliştirme

 • Şikayetlerden ders alma; sıfır hata stratejisini takip ediyoruz

 • Şeffaf iletişim

 • Tedarikçi değerlendirmesi ve denetimi

 • Sürekli gelişimin bir parçası olarak firma fikir yönetimi

 • Ayrıca, ISO 9001 sertifikasına sahibiz ve sadece sertifikalı üreticilerle çalışmaktayız

ÇEVRE KORUMASI.

Çevre koruma, iş uygulamalarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Ekonomik büyümeden kaynaklanan kaynak kullanımını, emisyonları ve atıkları azaltacak çözümler için sürekli çalışıyoruz. Çevreyi, doğayı ve iklimi korumak için teknoloji, süreç optimizasyonu ve ürünlerimizdeki uzmanlığımızı kullanmakta kararlıyız.

Doğaya saygı

 • Enerji tüketiminin düşürülmesi

 • Çevre dostu teknolojilerin kullanımı

 • Ürettiğimiz karbondioksit salınımını azaltma

 • Kaynak tüketiminin geliştirilmesi

 • Kağıt tüketiminin azaltılması

 • Enerji açısından verimli ofis ekipmanlarının kullanımı (dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar v.b)

 • Dijitalleşme